EU, Úvahy a komentáře

Zbraňová směrnice EU – špatný krok špatným směrem

O současném návrhu “Zbraňové směrnice EU” se bude hlasovat na plénu EP již zítra. Přestože doznala od svého vzniku v roce 2015 řadu  kosmetických úprav a nelze vyloučit přijetí dalších návrhů z pléna,  je ve své podstatě zcela věcně nesmyslná a neakceptovatelná.  Nikdo soudný si totiž nemůže myslet, že s teroristy lze bojovat pomocí razítek, a že lze tímto způsobem reálně omezit jejich přístup ke zbraním. Pokud je totiž již dávno nemají, obstarají se je nelegálním způsobem jako vždy.

Příznivcům kompromisů bych rád připomněl, že i poloviční nesmysl je pořád nesmysl, stejně tak jako skutečnost, že málokdo by pokládal za rozumný konsenzus s chyceným zlodějem, že si odnese v rámci „rozumné dohody“ jen část lupu.

Pokud jde o technické detaily, lze je kompletně nalézt na stránce “Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní” (www.gunlex.cz).

Technické detaily jsou nepochybně důležité, daleko důležitější je ale skutečnost,  že jde o výrazný zásah do práv a svobod našich občanů,  a již teď je jasné,  že EK bude chtít jít časem ještě dál.  Jen bych rád připomněl, že tyto snahy má Evropská komise již delší dobu, minimálně od roku 2013, kdy šlo o aktivity komisařky Cecilie Malmström.  Od té doby se také této problematice věnuji.

V této souvislosti bych rád připomněl, že v našich dějinách jde o třetí omezení práva občanů v této oblasti.  Po liberálních pravidlech platících za Rakouska-Uherska a první republiky,  přišlo drastické omezení v době  III říše  a  po ní  za komunistického režimu.

Také proto tento návrh sklidil u nás nesouhlas “napříč politickým spektrem”  v podobě usnesení sněmovny. Proti směrnici bylo 142 poslanců ze 144 přítomných.

Vzhledem k současné situaci v EU je bohužel pravděpodobné, že naši poslanci v EP budou, přes svou veškerou snahu,  v této fázi jednání přehlasováni. Nicméně to by nemělo být důvodem pro to, aby hlasovali v rozporu se zájmy ČR a svým svědomím.

Protože to, co předvádí Evropská komise není nic jiného, než salámová metoda kterou ukrajuje kolečko po kolečku z práv a svobod občanů.

Z tohoto pohledu je i velice symbolické datum hlasování v EP,  v předvečer 15.3., dne kdy došlo k obsazení Čech, Moravy a Slezska země Německem a vzniku nesvobodného protektorátu.

Jistě, je řada lidí, kteří se domnívají, že se jich to netýká… zbraň nemají a ani ji mít nechtějí.  A zaznamenal jsem i názory “jen ať jim to seberou”.

Proto bych rád znovu připomněl,  že přece vůbec nejde  o  zbraně, ke kterým může mít každý svůj vztah.

Jde o práva občanů,  o jejich svobodu volby a suverenitu našeho státu.  A je nejvyšší čas tuto a podobné snahy EK rázně odmítnout.