Archiv pro 24.2009

  • PROČ REFERENDUM K LISABONSKÉ SMLOUVĚ

    Lisabonská smlouva, jak je patrné již z jejího úředního názvu, mění  Maastrichtskou smlouvu o Evropské unii a Římskou smlouvu o založení  Evropského společenství, a to velmi podstatným způsobem. Mění i […]

    Pokračovat ve čtení