Politika, Úvahy a komentáře

Ideová indoktrinace nejmladší generace

Jak jinak nazvat snahu ministerstva školství o zcela jednostranné poučení dětí o migraci pomocí komiksů, dotazníků a různých pohádek.

Naši multikulturalisté prostě pochopili, že dospělou populaci díky jejím zkušenostem nepřesvědčí, tak se pokouší “zblbnout” alespoň mladší generaci.

Materiály pro to připravila ops META (jaká ironie – ops znamená “obecně prospěšná společnost”) o které se více dozvíte zde http://www.meta-ops.cz/kdo-jsme. Velice pozoruhodné jsou i její výroční zprávy – většinu prostředků spotřebuje na své vlastní platy.

Nicméně informace o tom, proč by se zrovna tento zcela jednostranný pohled měl stát součástí výchovného procesu a kdo o tom rozhodl, zcela chybí. Ale třeba nám to ministryně školství vysvětlí.

Jsem velice zvědav, jak na tuto skutečnost zareagují rodiče. Pokud se totiž ve školách bude opět prosazovat jen ta jediná “správná ideologie”, nezbyde než oprášit běžnou praxi z dob reálného socialismu a vysvětlit dětem:

  • že jim ve škole lžou
  • že to co si myslí mohou říkat jen doma.

A všem nám zůstane pochopení, že protože jsme se dostatečně nepoučili ze své vlastní nedávné minulosti, jsme odsouzeni k tomu ji prožít ještě jednou.

A tak tady závěrem uvádím básničku pro děti z pera Jiřího Pištory publikované v časopise Mateřídouška v roce 1969, kterou tehdejší režim vyhodnotil jako nebezpečnou. Jak to bude dnes? Posuďte sami.

LAPKOVÉ

Žije, žije ve stepi
jeden v suché otepi.
Druhý v láptích pod pařezem,
třetí v díře mezi bezem.
Ať si jsou, tam kde jsou.
Ať sem na nás
nelezou.