EU, Úvahy a komentáře

Vrací nás návrh Evropské komise do doby nesvobody?

Ano, jde opět o zbraně.  Tentokrát se nebudu věnovat  technickým záležitostem,  o kterých bylo již řečeno dost, ale obecnému přístupu EK k nabývání a držení střelných zbraní  a  který, pokud by byl skutečně aplikován,  by nás zase vrátil do dob dávno minulých.

Jde konkrétně o „Článek 5“, který říká „Aniž je dotčen článek 3, povolí členské státy nabývání a držení střelných zbraní pouze osobám, které pro to mají řádný důvod.”

Zdánlivě, ale pozor, opravdu je zdánlivě o nic nejde a slýchám to i v řadě diskusí.  Nicméně se obávám, že jde o záležitost zcela zásadní.

V současné době má totiž náš občan nárok na zbrojní průkaz ze zákona, po splnění povinností,  které lze nalézt v zákoně „O střelných zbraních a střelivu“.  Pokud průkaz získá,  podá žádost o držení zbraně, kde mimo jiné vyplní i důvod této žádosti.

Že tu není žádný rozdíl?  Ale je.  Ďábel je jako obvykle ukryt v detailu a to ve slůvku „řádný“.

Z dikce článku 5 totiž  vyplývá,  že podstatný pro nabývání a držení zbraně je ten „řádný důvod“.  Občan tedy již nemá nárok „ze zákona“  ale jen pokud bude jeho důvod posouzen jako „řádný“.

Obdobně bylo k této problematice přistupováno po uchopení moci komunistickou stranou po roce 1949 dle zákona č. 162/1949 Sb.  Formálně bylo sice právo držení a nošení zbraně (z 1. republiky) zachováno, státní orgány byly nicméně instruovány, komu ho lze povolit a komu ne.  Např. v roce 1962 byla k tomuto účelu vydána tajná směrnice Ministerstva vnitra. Udělení povolení bylo zcela na libovůli SNB.

Jisté uvolnění nastalo až po roce 1983 zákonem 147/1983, nejspíše v souvislosti  s rozvojem myslivosti a sportovní střelby (Svazarm),  nicméně o udělení  možnosti nosit a držet zbraň stále rozhodovaly orgány SNB  s tím, že to musí být ve „veřejném zájmu“.

K zásadní změně došlo až po pádu komunistického režimu v roce 1989, kdy zákon č. 49/1990 Sb.  opuštěním termínu „veřejný zájem“ umožnil přístup ke zbraním většímu počtu žadatelů. Nicméně právní nárok na nošení a držení zbraně byl kodifikován až zákonem č. 288/1995 Sb. a od té doby je součástí dosud všech navazujících zákonů.

O změnu toho přístupu a návrat zpět se pokusila již  loňská „iniciativa“ komisařky Cecilie Malmström  o celoevropské kontrole zbraní,  jejíž cílem bylo „odzbrojení“ občanů, a to především dvěma způsoby – pronikavým zdražením (snaha o zavádění biometrických senzorů apod.)  a  hlavně nutností uvádět “legitimní důvod”.

Pokud tedy pohlédneme zpět do historie a termín „legitimní důvod“ a nyní „řádný důvod“  nahradíme, nepochybně oprávněně, termínem „veřejný zájem“,  jsme rázem zpět v roce 1983.  A nelze vyloučit, že vlastně spíše v roce 1962.

Občan opět přijde o právní nárok  a rovnost před zákonem bude nahrazena libovůlí „úřadu“.  Jak a kdo bude posuzovat a zkoumat „řádnost“ důvodu  a podle jakých ustanovení není příliš jasné. Nejspíše lze očekávat nějakou další  směrnici, v rámci  celoevropské „harmonizace“. Nicméně někteří  občané budou nepochybně zase „rovnější“ a vznikne další prostor pro korupci. A zbraně bude mít zase jen armáda, policie a zločinci – ti si je obstarají vždycky.

Možná, že „slyším trávu růst“, ale neměli bychom formulace obsažené v návrhu EK brát na lehkou váhu.  Už jenom proto, že, alespoň dle mé zkušenosti  bývá,  pokud jde o bruselské direktivy a nařízení, použit většinou ten nejhůře představitelný výklad.  A často ten pro běžného občana zcela nepředstavitelný.  Posledním příkladem, ke kterému snad není co dodat, je současné „řešení“ migrační krize.

Prostě, jak praví klasik, „být připraven je vše“.