Úvahy a komentáře

JSME OHROŽENI MOREM?

Členové sdružení IVČRN byli při sběru podpisů pod petici proti kvótám na imigranty napadeni dvacítkou muslimů. Na místě zasahovala čtyři policejní auta” (29.5.2015)”.

Tolik tisková zpráva.

Nicméně v mé úvaze nejde ani tak o tuto petici, ale o to zda a jak dokáže stát – v tomto případě Česká republika, plnit své základní “zadání” kterým je mimo jiné vnitřní bezpečnost a rovnost před zákonem.

Rozmohl se nám tu totiž  takový “mor”, pokud tak ošklivě lze nazvat moderní liberalismus, převažující ideologii v zemích západní Evropy a po našem vstupu do EU i u nás.

Tato ideologie totiž ve veřejné sféře prosazuje relativismus, pravda je individuální a názory jsou si rovné. Důsledky vidíme okolo sebe – zloděj má stejná práva jako okradený (zkuste se bránit a můžete očekávat obvinění z “nepřiměřené obrany”).

Podle EU má Izrael i Palestinci stejnou “pravdu”  a jistě se tedy “rozumně dohodnou”.  A proto EU masívně podporuje Palestince bez ohledu na bezpečnostní důsledky pro nás všechny.

Díky „relativizaci“ pravdy a podpoře minorit se dostáváme do situace, že některé skupiny občanů porušují bez reakce státu platné zákony.  Je porušena rovnost před zákonem,  zásadní předpoklad fungujícího státu.  Státní moc to přehlíží, díky kombinaci pohodlnosti, neschopnosti a zbabělosti tyto problémy řešit.

Mizí tedy to, co Hayek i Mises předpokládají jako nezbytnost – jasná, tvrdá a pro všechny stejně platná pravidla, jejichž překročení se trestá.

Důsledky vidíme okolo sebe – zákony reálně neplatí v některých  částech měst, a to nejen u nás – stačí navštívít některé čtvrti Paříže.  Po občanech je státem vyžadována tolerance k menšinám, náboženstvím a minoritám, které  tolerantní nejsou a toleranci si vykládají jako slabost.

Britský filozof Carl Popper to řekl jasně:

Rozšíříme-li neomezenou toleranci i na ty netolerantní, nejsme-li připraveni bránit tolerantní společnost před útokem netolerantních, ti tolerantní budou zničeni a tolerance s nimi. Proto si musíme na záchranu tolerance vyhradit právo netolerovat netolerantnost„.

A proč tento přístup pokládám za „mor“?  Protože tam, kde se rozšíří, společnost zahyne, podobně jako ve středověku.

Že je tato choroba vlastní především západním civilizacím,  potvrdí každý turista, který se vrátil ze zemí, kde ještě zákony a pravidla platí pro všechny, ať se nám to líbí nebo ne. A kde výmluvy typu „já to nevěděl“ neplatí.  Bez ohledu na to, zda jde o výprask za pohozenou žvýkačku v Singapuru či o život za pašováním drog v Thajsku.

A jak to souvisí s Olomoucí?

Jednoduše. Petice jsou pod ochranou zákona a ten za své porušení stanovuje sankce.

Uvidíme tedy, jak budou v Olomouci postupovat odpovídající orgány státní moci včetně známého Vrchního státního zastupitelství po řádném (jak doufám) vyšetření celé záležitosti.  Brzy uvidíme v jaké míře se výše uvedený „mor“ rozšířil i u nás.  A jak je známo, v případě moru jde „o krk“ všem obyvatelům.

  1. 6. 2015