Občane plať, Úvahy a komentáře

Poruší MŽP Listinu základních práv a svobod?

Několikrát již proběhlo v tisku, že se Ministerstvo životního prostředí pod vedením ministra Brabce (ANO) chystá zrušit  vyhlášku svého předchůdce Chalupy (ODS) upravující kácení stromů  v zahradách.  Vyhlášku, která konečně umožňovala občanům nakládat ze svým majetkem dle svých potřeb a bez byrokratických omezení.

Je podivné, že zrovna tento přístup je novému ministrovi trnem v oku – dle řady vyhlášení a stanovisek hnutí ANO by bylo nepochybně logické očekávat k právu občana nakládat se svým majetkem zcela jiný přístup. Je tedy zřejmé, že pro současné vedení ministerstva je důležitější tlak zelených iniciativ, než  práva občanů.

Nicméně si zopakujme fakta.

Strom rostoucí na pozemku je mimo veškerou pochybnost majetkem majitele pozemku  a ten má právo se svým majetkem nakládat, dle článku 11 Listiny základních práv a svobod, dle svého uvážení.

Stejný článek listiny nicméně uvádí v bodě 4 i omezení „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu“.

Navrhovaná  změna vyhlášky, která není ničím jiným než „nuceným omezením vlastnického práva“ je nepochybně v rozporu s výše uvedeným článkem Listiny – děje se sice na základě zákona  (č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny), ale nepřiznává občanům za toto omezení žádnou náhradu.

Bude tedy velice zajímavé sledovat, jaká bude konečná verse  připravované vyhlášky a zda nakonec skončí u  Ústavního soudu.

Jen se obávám, že řada občanů  si  vzniklou situaci již teď vyhodnotí „po svém“.  Jako výzvu ke kácení „dokud to jde“.  Takže to, co mělo  alespoň na papíře sloužit k ochraně přírody, bude mít efekt přímo opačný,  což je obvyklý důsledek řady  „zelených“ opatření. Stručně řečeno – přírodě to neprospěje a občanům to zkomplikuje život.