Ceny energií a životní prostředí, Občane plať, Politika

Jsou snad Zelení agenty “Amerického imperialismu”?

Zní to šíleně? Shrňme tedy fakta…

Ve svém programu tvrdí Zelení mimo jiné toto:

“Nezávisle na globální dohodě by EU měla jít příkladem ostatním regionům světa a snižovat své emise”.

Vzhledem k tomu, že EU produkovala v roce 2013  pouhých 11%  celosvětových emisí CO2,  znamená  Zelenými navrhované snížení o 55% v EU ve světovém měřítku  6% – tedy téměř nic.  Toto snížení bude nepochybně zcela eliminováno nárůstem emisí v rozvojových zemích, především v Číně a Indii.

Takže cíle Zelených nebudou mít na “boj se změnou klimatu”, na který věří, vůbec žádný vliv.

Na co ovšem vliv mít budou, a již mají, jsou náklady na obnovitelné zdroje a ceny energií. Již v současné době jsou ceny energií pro občany a průmysl v EU  dvakrát vyšší než v USA.

Náklady na obnovitelné zdroje činily v ČR v roce 2013  4500 Kč na občana včetně kojenců, a to ještě nepočítám palivovou daň, dotace biopaliv a další “zelené” náklady. Celkové náklady tak pro čtyřčlennou rodinu mohou činit patrně až 30 000 Kč ročně.

Ještě stále se Vám zdá titulek nesmyslný?  Plány Zelených klimatu nepomohou, ale již teď snižují konkurenceschopnost průmyslu a životní úroveň občanů v EU.

Komu ku prospěchu?