EU, Politika

Regulovčíci z ČSSD a agentura pro uvádění věcí na pravou míru.

Inspirován Saturninem, rozhodl jsem se přeložit do jazyka srozumitelného sliby a nápady některých kandidátů ČSSD do EP.

Kandidát do EP profesor Keller.

Stejná mzda za méně práce. Profesor Keller představil nová řešení. Pro různé profese by se systém musel přizpůsobit. Nicméně princip čtyřdenní pracovní doby, ale dosavadní výplaty, by mohl fungovat.

 Naše agentura k tomu dodává

Pan profesor evidentně nechápe rozdíl mezi nominální výší výplaty a její kupní silou, takže navrhuje jen státem řízenou inflaci.  Pokusíme se jeho nápad uplatnit v praxi na zcela primitivním příkladu.

Dělník za 5 dní vyrobí 5 párů bot a dostane za ně 5 tis. Kč.  Cena jednoho páru bot je tedy 1 tis. Kč.

Po optimalizaci dle Kellera, pracuje dělník 4 dny a vyrobí tudíž 4 páry bot. Dostane za ně ale 5 tis. Kč.  Cena jednoho páru bot bude tedy 1, 25 tis. Kč.

Dělník s hrůzou zjistí, že byl panem profesorem podveden – jeho výplata za méně práce sice zůstala stejná, ale  cena zboží stoupla….  Takže si už za týdenní výplatu nekoupí 5 párů bot ale pouze 4.

Europoslanec Pavel Poc

Evropská příroda bude lépe chráněna před invazními nepůvodními druhy – nová regulace schválená EP.

Naše agentura k tomu dodává.

Poslanec Poc zřejmě netuší, že již dnes má každý vlastník pozemku povinnost hubit plevele, aby nedocházelo k jejich šíření na okolní pozemky. Žádná “EUropská regulace” není tudíž třeba,stejně tak jako další zbytečné náklady z daní občanů.

Navíc je zde oprávněná obava, že by nadšení regulovčíci a likvidátoři mohli vzít hubení nepůvodních druhů pěkně “od podlahy” a v rámci boje za Evropskou přírodu vyhubit brambory, kukuřici a rajská jablíčka, jako druhy v Evropě nepochybně zcela nepůvodní.

Opět Pavel Poc – regulace jsou evidentně jeho vášní

Zabiják v koupelně

Evropský parlament dlouhodobě požaduje zavedení efektivní regulace endokrinních disruptorů. O tom, jak bude nový právní rámec vypadat s největší pravděpodobností rozhodnou mimo jiné právě nově zvolení europoslanci.

Naše agentura k tomu dodává.

Je samozřejmé, že tento typ látek v  kosmetických přípravcích již dlouhodobě podléhá národním regulacím a testování, navíc již teď existuje celoevropská legislativa REACH.

Další EUropská regulace je tedy zcela zbytečná a, jako obvykle, nebude pro občany žádnou výhodou protože nezvýší bezpečnost ale je a jen cenu. Z objektivního hlediska je nicméně třeba připustit, že nepochybně vytvoří nová pracovní místa – zcela zbytečná a placená z daní občanů.

 Europoslankyně Zuzana Brzobohatá

Harmonizace daně v EU jako řešení?

Daňová konkurence, daňové úniky a podvody ukázaly svůj devastující účinek a je třeba je zastavit.  Měli bychom přemýšlet, zda není správné alespoň v Evropské unii zavádět harmonizaci daně a zavedení minimální sazby z příjmu právnických osob a vyhnout se tak daňové konkurenci členských států. V této souvislosti by měl být postupně harmonizován základ podnikové daně a minimální míra zdanění podniků.

Naše agentura k tomu dodává.

Toto řešení naprosto ignoruje specifika a rozdílnou cenovou hladinu v jednotlivých státech EU.  V našem případě by mimo jiné zásadně zpomalilo naše “dohánění”  životní úrovně  “starých” zemí EU tím, že by více zatížilo náš průmysl.  Je také velice pravděpodobné (na základě dosavadních zkušeností s tímto typem regulací), že by nevedlo k ničemu jinému než k růstu cen a k dalšímu poklesu životní úrovně našich občanů.

Úplně závěrem naše agentura dodává, že kroky poslanců a kandidátů ČSSD naprosto nechápe.  Všechna navržená opatření a řada minulých hlasování (např. o jaderných elektrárnách, o klimatických cílech EU) nevedou totiž k ničemu jinému, než ke zdražení, a to v řadě případů (energie) především pro nízkopříjmové skupiny občanů.

To poslanci a kandidáti do EP za ČSSD netuší a nebo to dobře vědí a doufají, že to jejich voliči neprokouknou?

Naše agentura se to pokusí zjistit…..

Já osobně jsem přesvědčen, že už teď je těch regulací až až.  A že je v zájmu našich občanů je rušit a ne přidávat další.