EU, Úvahy a komentáře

Geneticky modifikovaný kandidát do EP a Saturnin

S potěšením jsem si přečetl repliku R. Johna a jsem rád, že mi dal za pravdu v tom, že ho fakta příliš nezajímají, a také v tom, že nějaké základní školení v přírodních a technických vědách by měl absolvovat každý politik (i když je pravdou, že Bursíkovi ani Merkelové to moc nepomohlo).

Je také zajímavé, jak snadné je být v jeho očích „expertem“ jen tím, že o věci něco vím a že mne zajímají fakta a ne dojmy.

Ale k věci.

Na informaci, že něco „podepsal bavorský politik“ lze odpovědět ve stejném stylu, „že zlaté rýži požehnal papež František“. Nepokládám ale tento způsob argumentace za příliš přínosný.

Nicméně v rámci  „agentury pro uvádění věcí na pravou míru“  si dovolím pár snadno dohledatelných informací přidat – tedy pro čtenáře, ne pro pana Johna, který mne definitivně přesvědčil o tom, že jeho cílem je jen a jen „sehnat“ pár hlasů tím, že vyděsí některé občany. A je mu úplně jedno, co nás to všechny bude nakonec stát.

Tedy postup úplně stejný, jako v případě „boje proti klimatu“ (také „racionálnímu proudu“ evropských zemí), o kterém napíšu něco příště a který jen loni stál každého občana ČR včetně kojenců minimálně 4500 Kč.

Takže pěkně popořadě.

Dlouhodobé testování – GM plodiny byly poprvé uvedeny na trh 1994 (rajče)  a další (např. kukuřice, řepka, brambory, soja)  v roce 1995.  Jsou tedy v praxi „testovány“ již téměř  20 let a předtím byly samozrejmě dlouhodobě testovány v laboratořích.

GM plodiny jsou pěstovány na celém světě na ploše 180 milionů hektarů  a roční nárůst 2012/2013 činil 5 milionů hektarů.  Bavorsko se svými 3000 ha to tedy příliš neovlivní. Ani celá Evropa, vzhledem ke své ploše zemědělské půdy, moc ne. Není proto divu, že si na mezinárodních konferencích dělají mimoevropští kolegové z „EU-GM skanzenu“ legraci.

Podobně nesmyslná je i spiklenecká teorie o roli ČR (celkově 4000 hektarů obhospodařované půdy). I kdyby bylo u nás GMO všude, je to rozdíl zcela zanedbatelný. Apropos – docela by jistě nejen mne zajímaly ty „depeše z wikileaks“.

Pokud jde o DDT, také nešlo o žádnou „katastrofu“ a je na doporučení WHO stále používáno proti malárii. Ta totiž představuje roční riziko cca 800 000 mrtvých. Je tedy zcela logické, že africké země na „zelené řeči“ moc nedají.

A úplná drobnost závěrem – co jsou to ty „polychromované bifenyly“? A proč je tato organická sloučenina chromu (pokud vůbec existuje) nebezpečná?

Čtenářům slibuji, že toto je už můj poslední pokus o „uvedení věcí na pravou míru“ v této záležitosti.  A pokud budou mít zájem o relevantní odborné zdroje, rád jim je poskytnu. Nicméně úplně na závěr uvedu velice stručně a velice zjednodušeně (kolegové odborníci prominou) svůj názor na GMO a genetické manipulace.

„Původní“ rostliny používané člověkem, vykazovaly a stále vykazují řadu nevhodných vlastností. Asi nejpodstatnější byl  nízký výnos. Proto se člověk od počátku pokoušel tyto vlastnosti zlepšit ve svůj prospěch.  A, zcela samozřejmě, co nejvíce a nejrychleji. Takže se kromě klasického šlechtění začala používat radiační a chemická mutageneze a následně to, čemu se dnes běžně říká genetická manipulace.  Ve všech případech byla  výsledkem změna genomu, která se projevila změnou nějaké vlastnosti. Proto také plocha pěstování GM plodin stále roste – jejich pěstování je, pro jejich „lepší“ vlastnosti, výhodnější.

Pokud jde o bezpečnost,  je třeba si uvědomit, že geny jsou ve všech rostlinných a živočišných organizmech a že člověk od pradávna cizorodé geny konzumuje.  Nicméně protože jde o nukleové kyseliny, jsou v trávícím traktu štěpeny a tím zcela „deaktivovány“. Takže i náhodné spolknutí něčeho neobvyklého (moucha, červ v malině) nepředstavuje žádné riziko (i když ve filmech to bývá jinak).

Proto také konzumace GM potravin nepředstavuje ve srovnání s ne-GM potravinami žádné zvýšené riziko.  A 20 let jejich konzumace člověkem to plně potvrdilo.

Navíc požadavek důkazu „naprosté bezpečnosti“ je demagogický a nesmyslný. Cokoliv co používáme a využíváme, (např. elektřina, auta i kuchyňský nůž) naprosto bezpečné není. A naprosto bezpečný není ani život – naopak, ve 100% případů končí smrtí, neměl by tedy být, logikou pana Johna, povolen.

Je samozřejmé, že některé skupiny obyvatel z různých důvodů, včetně ideologických, GM produkty konzumovat nechtějí, podobně jako jiné nechtějí konzumovat vepřové či třeba špenát.  Na tom není samozřejmě nic špatného a není žádný důvod je k tomu nutit.  Ale ani oni nemají právo své potravní preference vnucovat někomu jinému.

Prostě jakýkoliv pro výživu určený produkt musí projít stejným testováním zdravotní nezávadnosti a poté je jen a jen věcí spotřebitele, zda si ho koupí.