Úvahy a komentáře

Odpovědi na otázky sdružení LEX

V Praze dne 25. dubna 2014

Vážená paní, vážený pane,

velice by nás před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 zajímal Váš názor na otázku legálního držení zbraní v širším kontextu Evropské unie. Proto si dovolujeme obrátit se na Vás s následujícími otázkami.

Vaše odpovědi na tyto otázky zajímají nejen nás, ale všech třistatisíc legálních držitelů zbrojních průkazů a další statisíce držitelů ostatních zbraní (kategorie D – volně držené zbraně bez nutnosti registrace), Vaši reakci na tyto otázky otiskneme na našich webových stránkách a poskytneme je tisku.

Vaše odpovědi nám prosím zašlete nejpozději do 18.5.2014 na emailovou adresu tomas.travnicek@gunlex.cz .

Děkujeme za pochopení a Váš čas.

Za LEX z.s.

 Ing. Tomáš Trávníček

 prezident sdružení

 

Vážený pane předsedo,

Děkuji za zaslané  otázky.

Musím se přiznat, že jako člen Lexu jsem v tomto případě nepochybně poněkud v “konfliktu zájmů”, na druhou stranu jsem v jisté výhodě, protože nemusím nad  odpovědˇmi ani dlouze přemýšlet, ani se snažit  své názory jakkoliv účelově modifikovat.

Otázka první:

 Souhlasíte s právem řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně pro účely sběratelství, lovu, sportu, výkonu povolání a sebeobrany?

Ano,  toto právo pokládám za jedno ze základních práv svobodného občana ve svobodném státě.

Otázka druhá:

 Souhlasíte s tím, aby legislativa týkající se vlastnictví, držení a nošení zbraní řádnými občany zůstala v kompetenci členských států?

Rozhodně ano,  pokládám to za nezbytné hned z několika důvodů:

1)    v jednotlivých státech existují různé tradice, různá “historická zkušenost” a z toho plynoucí různá legislativa

2)    z toho plyne faktická nemožnost jakési “universální” legislativy, pokud by měla být funkční. Šlo by opět o známou situaci, kdy pejsek s kočičkou pekli dort – se stejnými důsledky, jaké popsal již K. Čapek

3)    současnou legislativu v ČR pokládám v podstatě za vyváženou, i když některé “technikálie” by se daly zjednodušit (např. nákupní povolení, které pokládám za nadbytečné).

Otázka třetí:

Podporujete současnou aktivitu Evropské komise k omezení práva řádných občanů vlastnit, držet a nosit zbraně, která porušuje zásady subsidiarity definované v Lisabonské smlouvě?

Vzhledem k tomu, že jsem s aktivitou komisařky Cecilie Malmström  podrobně seznámen, včetně její snahy zcela ignorovat názory občanů celé řady států, jsem samozřejmě rozhodně proti.

Podle mého názoru jde totiž v zásadě o snahu  zabránit občanům v možnosti legálně držet zbraň, a to dvěma způsoby – pronikavým zdražením (snaha o zavádění biometrických senzorů apod.)  a  hlavně nutností uvádět “legitimní důvod”,  který mění občana v prosebníka a jeho právo nahrazuje právem úředníka rozhodovat, zda je důvod  legitimní “dostatečně”. To mimo jiné vytváří i nový prostor pro korupci.

Cílem je nepochybně  “odzbrojení” občanů. Zbraně pak bude mít jen armáda, policie a kriminální živly – ty si je obstarají vždy.

Tuto situaci pokládám za hluboce znepokojující, protože k takovémuto přístupu k právu občana vlastnit zbraň došlo v  nedávné historii  ČR jen za nacistické okupace a v době “reálného socialismu” – pro oba tyto totalitní systémy bylo odzbrojení občanů prioritou.

Bohužel, současná byrokracie EU se snaží “regulovat” a “směrnicovat” všechny oblasti života občanů – a toto je jen jeden z příkladů.

Tyto snahy je třeba odmítnout zcela obecně a trvat na návratu pravomocí na úroveň členských států i v dalších oblastech. A to je to, k čemu bych rád přispěl.

RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc

člen sdružení LEX  01124.

www.vanektomas.cz

č. 20 na kandidátce ODS