Projevy, presentace

„Reformní smlouva“ EU, její výhody a slabiny

Dámy a pánové,

Jak jistě víte, chystá se podpis nové „Reformní smlouvy“ EU, dojednané v červnu našimi vyjednavači,  kteří při jednání dosáhli význačných úspěchů. Jde především o „zrušení symbolů“ EU a o možnosti „oboustranné flexibility“, která umožňuje zpětný převod kompetencí. Bohužel, součástí smlouvy zůstalo rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na další oblasti, tedy zrušení práva veta.

Co to v praxi pro nás může a bude znamenat, lze nejlépe ukázat na situaci v oblastech, kde hlasování kvalifikovanou většinou již existuje – na příkladu společné zemědělské politiky.

Jak jste si možná všimli, naše země se stane po cca. 200 letech ne producentem, ale dovozcem cukru bez ohledu na vůli občanů a jejich politické representace – Brusel tak rozhodl.

Nejen přítomné dámy jistě mimořádně potěšilo zdražení másla a dalších mléčných výrobků v předvánočním čase…..   Bruselští plánovači prostě rozhodli, kolik se smí másla produkovat…..  že se poněkud spletli, podobně jako kdysi plánovači RVHP, není pro nás starší nic nečekaného.

Na straně druhé, Bruselem plánované zdražení piva, (které nespadalo do oblasti hlasované kvalifikovanou většinou) a které také nebylo v zájmu občanů České republiky, neprošlo  díky  ministerstvu financí vedenému V.  Tlustým, které mělo odvahu (a možnost) tento krok vetovat.

Pojďme se nyní podívat na některé oblasti, ve kterých bude po podpisu reformní smlouvy o nás „většinově hlasováno“  a kde opět budou moci plánovači projevit svou invenci.

Reformní smlouva například:

  • Odebírá členským zemím právo veta v oblasti legální migrace

Zde bych si dovolil upozornit na návrh o „přerozdělování“ migrantů, který, dosud  sice neoficiálně, ale také v EU zazněl………

  • Odebírá členským zemím právo veta v oblasti dopravní politiky

Z toho plyne v podstatě nemožnost jakýmkoliv způsobem regulovat dopravu přes naše území, bez ohledu na její vliv na život a zdraví našich občanů a také na žívotní prostředí, ve kterém žijí.

  • Odebírá členským zemím právo veta v oblasti energetiky

V souvislosti s poslední diskusí na téma energetické politiky ČR se jedná o velice závažné téma – v podstatě umožňuje nadekretovat, bez ohledu na potřeby a možnosti ČR, složení energetických zdrojů a jejich poměr – a tím v podstatě i dostupnost a ceny energie pro každého občana.

A že je Brusel schopen  a ochoten  prosazovat opatření zcela nesmyslná lze dokladovat na závazku snížení emisí CO2 o 20%, který hodlá dodržet bez ohledu na zbytek světa.  Přitom EU produkuje pouhých 15% světových emisí CO2 – takže jestli jeho produkci o 20% sníží či zvýší,  je  vlastně nepodstatné. Nepodstatné ovšem není, kdo to zaplatí a kdo na tom vydělá….

Že jde o vážné riziko svědčí i poslední presentace představ Bruselu na veřejném slyšení Senátu o klimatické změně, kterého jsem se tuto středu zúčastnil.

Lze si představit např. stanovení povinných % obnovitelných zdrojů, povinný odběr plynu z Ruska a, v extrémním případě, i uzavření Temelína či Dukovan na návrh Rakouska………..

A to ještě  zdaleka není vše…….  kompletní přehled lze nalézt např. na  www.odspz.cz

Rád bych v této souvislosti upozornil, že „zrušení symbolů“ pokládané za velký úspěch našich vyjednávačů, je ve srovnání s výše uvedenými fakty bohužel poměrně nepodstatné,  stejně tak jako „oboustranná flexibilita“, která umožňuje zpětný převod kompetencí – protože tento převod musí opět schválit kvalifikovaná většina států.

Slýcháváme vážné obavy z toho, co by se stalo, kdyby ČR tuto smlouvu nepodepsala, včetně obav z politických turbulencí na místní politické scéně, což nepochybně není v zájmu občanů.

Šlo by ale o období přechodné – zatímco podpis a ratifikace této smlouvy předurčí osud ČR na dlouhé období.

Přitom bez nás – bez ODS – tato smlouva nemůže projít v jakékoliv domácí politické konfiguraci, protože se jedná o smlouvu, pro jejíž schválení je třeba dle čl. 39 ústavy souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Dámy a pánové,

Dle názvu jsem chtěl v tomto příspěvku diskutovat výhody a nevýhody této smlouvy pro občany ČR, ale musím se přiznat, že v ní pro naše občany  žádné výhody nevidím. Jednoznačně totiž zhoršuje současné postavení ČR v  EU a tím i možnosti naší politické representace a právo občanů být „pány svého osudu“.

Vždyť k čemu nám budou, mimo jiné,  naši brilantní ministři, když se po podpisu této smlouvy stanou je převodní pákou Bruselských direktiv.

Vyzývám tedy naší polickou representaci, aby si uvědomila, že má hájit konkrétní zájmy občanů této země – proto byla zvolena – a ne jakési „vyšší zájmy“ EU.

Proto žádám naši polickou representaci, aby tuto smlouvu jednoznačně odmítla.

Pokud se domnívá, že to pro ni není možné, měla by alespoň nechat občany ČR, kterých se to především týká, rozhodnout o svém osudu v referendu.

Dámy a pánové,

Měl bychom si uvědomit, že pokud bude tato pro náš stát nevýhodná smlouva podepsána, stane se to díky podpisům našich poslanců a senátorů a vlastně díky „podpisu“ celé ODS.

A já opravdu nechci, aby se mne mé děti a vnuci ptali stejně jako já se ptal svého táty – co jste to proboha  v tom roce 1948 připustili….

Projev na 18. Kongresu ODS  24. 11. 2007