EU, Občane plať, Úvahy a komentáře

Další bruselský salám aneb dveřmi je vyhodíte, vlezou Vám tam oknem

V rámci svého neustálého páchání dobra chce Evropská komise po vysavačích pro změnu zakázat užívání olověných střel a rybářských závažíček.

Za tím to účelem je v chodu „veřejná konzultace“, která má být ukončena 21.12. 2017 a bude podle plánu podkladem pro přípravu nové legislativy.  Výsledek konzultace nebude jistě překvapením… vždy dopadá dle přání komise.

Evropská komise tímto způsobem zcela nepokrytě míří především na myslivce a střelce, kterých se to dotkne jak technicky, tak i finančně, protože náhrada olověných broků a střel je velice problematická.

Pro výrobu střel je totiž olovo pro svou měrnou hmotnost a plasticitu nejvhodnějším materiálem.  Pro lov se nahrazují olověné broky většinou ocelí, která však zdaleka nemá tak výhodné balistické vlastnosti jako olovo, a tím má daleko nižší ranivost, až na hranici humanity lovu.  Nejvhodnější náhrada za olověné broky s poměrně lepšími balistickými vlastnostmi než ocelové broky, jsou broky ze zinku. Jejich nejvýraznější nevýhodou je však cena, která je až trojnásobná oproti nábojům s olověnou náplní.

V případě střel je situace ještě horší.

Ani rybáři „nedopadnou“ nejlépe. Zinek je pro ryby ještě více toxický, měď zase škodí bezobratlým živočichům a wolfram je příliš drahý. Vlastně nejvhodnější náhradou za olovo se mohou jevit ochuzený uran nebo zlato….

V každém případě, tímto komise „zruší“ i možnost odlévání vlastních střel pro přebíjení, protože odlévat doma wolfram či zinek nebude příliš schůdné.

Přitom, pokud jde o toxicitu olova, jsou toxické především jeho rozpustné sloučeniny, které se ve střelách ovšem nevyskytují.

I pokud bychom připustili, že při lovu kachen může docházet ke kontaminaci mokřadů, naprosto nesmyslná je snaha o zákazu používání olověných střel na střelnicích, odkud nemá olovo kam „utéci“ a naopak dochází k jeho žádoucí recyklaci.

Prostě, sečteno a podtrženo – další bruselské „dobro“, které pod záminkou ochrany životního prostředí omezuje svobodu volby a výrazně zdražuje, případně zcela likviduje běžné aktivity občanů.

A ještě něco – nevím zda jsou si „regulátoři“ vědomi toho, že by prosazením tohoto skvělého nápadu minimálně částečně „zrušili“ i vlastní armády.

Prostě je čím dál tím víc jasné, že možnost ustavičného páchání dobra je zapotřebí bruselským úředníkům výrazně omezit. Jinak nás uregulují k smrti.

https://echa.europa.eu/…/…/current-activites-on-restrictions

https://echa.europa.eu/…/ed07424a-328d-88e0-b7c6-4122514265…