EU, Úvahy a komentáře

Výzva k aktivitě

Dámy a pánové, vážení přátelé,

jak řada z Vás jistě ví,  probíhá v této době  široká diskuse o “Zbraňové směrnici EU”, jednoduše řečeno o zákazu některých typů dosud legálně držených zbraní a dalších výrazných komplikacích pro legální držitele zbraní, včetně možného “znárodnění” jejich soukromého majetku.

Nemusím snad zdůrazňovat, že tato směrnice nijak nepřispěje k boji s terorismem – teroristé  legálně držené zbraně nepoužívají.

Jen bych rád připomněl, že tyto snahy má Evropská komise již delší dobu, minimálně od roku 2013, kdy šlo o aktivity komisařky Cecilie Malmström.  Od té doby se také této problematice věnuji.

O současném návrhu “Zbraňové směrnice EU” se bude nejspíš hlasovat v březnu tohoto roku.  Přestože může doznat ještě kosmetických úprav,  je ve své podstatě zcela nesmyslná a neakceptovatelná.  Pokud jde o technické detaily, lze je kompletně nalézt na stránce “Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní”, jehož jsem také členem (www.gunlex.cz).

Technické detaily jsou nepochybně důležité, daleko důležitější je ale skutečnost,  že jde o výrazný zásah do práv a svobod našich občanů,  a již teď je jasné,  že EK bude chtít jít časem ještě dál.

V této souvislosti bych rád připomněl, že v našich dějinách jde o třetí omezení práva občanů v této oblasti.  Po liberálních pravidlech platících za Rakouska-Uherska a první republiky,  přišlo drastické omezení v době  III říše  a  po ní  za komunistického režimu.

Také proto tento návrh sklidil nesouhlas “napříč politickým spektrem”  v podobě usnesení sněmovny. Proti směrnici bylo 142 poslanců ze 144 přítomných.

Nezahálejí ani naši europoslanci, nicméně je více než jisté, že budeme v Evropském parlamentu přehlasováni.

Tím ovšem celá záležitost nejen nekončí, ale hlavně končit nesmí.

Pokud nechceme připustit toto omezení práv a svobod našich občanů, zbývají v současné době v rámci členství v EU tři možnosti – začlenění legálních nositelů střelných zbraní do systému bezpečnosti státu – v současnosti navrhovaný “ústavní zákon”, který by umožnil platnost “Zbraňové směrnice” částečně nebo úplně eliminovat, aniž by měnil náš současný platný a velice vyvážený “Zákon o střelných zbraních a střelivu”.

Druhá varianta je odmítnutí implementace jako takové, třetí je žaloba na evropskou směrnici.

Všechny tyto možnosti jsou v současné době “v chodu”.

Česká republika připravuje žalobu na evropskou směrnici (je jistě otázkou, zda ji podá).

V legislativním procesu je poslanecký návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR,  který podepsali poslanci z ČSSD, ANO, ODS a KSČM.

A pokud jde o implementaci, je zde jako první jasné vyjádření poslaneckého klubu ODS, které mimo jiné uvádí “Budeme aktivně bránit implementaci dané směrnice do české legislativy, a to i v případě, že ČR budou hrozit sankce”.

Jsem velice rád, že podobné usnesení přijmul na můj návrh i sněm středočeské ODS ““RS ODS Středočeský kraj vyzývá politiky ODS, aby v souladu s usnesením ODS nepodpořili implementaci zbraňové směrnice EK“.

Nicméně, toto musí být záležitost nejen “napříč politickým spektrem”,  ale  i všech občanů,  jde přece o jejich svobody a práva.

Protože jak kdysi řekl G. Orwell “Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.”

Takže bych si Vás tímto dovolil požádat,  zda byste nemohli také přiložit “ruku k dílu”,  viditelně a slyšitelně. Kontaktujte “své” poslance a senátory  a další zastupitele, pište a hovořte se svými sousedy, podepisujte petice.

Jistě, je řada lidí, kteří se domnívají, že se jich to netýká… zbraň nemají a ani ji mít nechtějí.  A zaznamenal jsem i názory “jen ať jim to seberou”.

Proto bych rád znovu připomněl,  že přece vůbec nejde  o  zbraně, ke kterým může mít každý svůj vztah.

Jde o práva občanů a o jejich svobodu volby.  A je vlastně úplně jedno, z které strany nám všem ten “salám” ukrajují.  Už teď je menší než byl před deseti lety… a je nejvyšší čas říct DOST.