Politika, Projevy, presentace

Zastupitelstvo Středočeského kraje nechce o migraci ani diskutovat

Není snad třeba ani zdůrazňovat, že v souvislosti s probíhající migrační krizí má celá řada našich občanů oprávněné obavy z dalšího vývoje.  Vidí, co se děje v zemích, které přijaly větší počet migrantů,  a  nechce, aby k něčemu podobnému došlo i v našem kraji a v celé České republice.

Proto pokládá návrhy EK na přenesení rozhodování o azylu na evropskou úroveň za krok špatným směrem, který nejen že omezí suverenitu ČR a jejích občanů, ale žádným způsobem nepřispěje k řešení problému migrace.

Proto jsem navrhl zařadit do programu jednání včerejšího zastupitelstva Středočeského kraje bod nazvaný “Přenesení rozhodování o azylu na evropskou úroveň, a zavedení trvalých kvót”  s návrhem usnesení  „Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítá návrh EK na přenesení rozhodování o azylu na evropskou úroveň, které by výrazně omezilo suverenitu členských států a prakticky by znamenalo zavedení trvalých kvót pro přijímání migrantů.“

Už jenom zařazení tohoto bodu do programu bylo hlasy především zastupitelů za ČSSD zamítnuto.

Pokládám za velice varující, že zastupitelé  ČSSD  se brání i jen otevření diskuse na toto téma,  ačkoliv  dle nedávného stanoviska premiéra Sobotky je tento návrh EK pro Českou republiku nepřijatelný.  Možná že “slyším trávu růst” ale nelze vyloučit, že nechtějí svým případným jasným vyjádřením zkomplikovat  předsedovi ČSSD možnost své stanovisko “pružně” změnit.