Politika, Projevy, presentace

Zastupitelstvo Středočeského kraje si nepřeje poskytnutí informací občanům

Aneb co se mimo jiné stalo na zasedání zastupitelstva Středočeského kraje 15.2. 2016

V souvislosti s probíhající migrační krizí má celá řada našich občanů oprávněné obavy z dalšího vývoje. Vidí, co se děje v zemích, které přijaly větší počet migrantů, a nechce, aby k něčemu podobnému došlo i v našem kraji a v celé České republice.

Oprávněně očekává od vlády našeho státu informace, jak bude k řešení tohoto problému přistupovat. Tyto informace dosud chybí, kromě obecných formulací o společném řešení v rámci EU.

Bohužel na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že o tomto řešení se především hovoří a že ani není jasné, jak by takové řešení mělo konkrétně vypadat.

Je proto logické, že naši občané s tímto vývojem nejsou spokojeni, dochází k jejich radikalizaci a k růstu vlivu různých nesystémových stran a hnutí.

Tomuto vývoji lze zabránit jenom tak, že vláda získá ztracenou důvěru občanů tím, že jim předloží jasné a konkrétní řešení tohoto problému na úrovni České republiky, včetně informace zda a kolik migrantů chce přimout.

Proto jsem navrhl včera usnesení zastupitelstva Středočeského kraje, žádající vládu, aby tuto informaci jak zastupitelstvu tak i občanům poskytlo, které cituji:

Zastupitelstvo StČ kraje v souvislosti s probíhající migrační krizí vyzývá vládu ČR, aby informovala občany o konkrétních opatřeních na úrovni České republiky, která učiní za předpokladu, že společné úsilí EU o ochranu hranic Shengenu selže nebo nebude dostatečné.

Jen tímto způsobem je možné předejít neklidu, vzrůstající radikalizaci občanů a s tím spojenému vzrůstu vlivu různých extrémních uskupení.“

Už jenom projednání tohoto návrhu usnesení bylo hlasy především zastupitelů za ČSSD zamítnuto.

Pokládám za velice varující, že nejen že tyto informace zastupitele za ČSSD vůbec osobně nezajímají, ale především to, že aktivně brání tomu, aby byly poskytnuty občanům. Závěry o tom, proč tak činí, nechť si každý udělá sám.