Politika

Středočeský kraj nepodpořil legální držitele zbraní

Na zastupitelstvu Středočeského kraje jsem 7. 12. předložil níže uvedený návrh usnesení odmítající současnou iniciativu Evropské komise, která nikterak neomezí kriminální živly a teroristy, ale výrazně omezí práva legálních držitelů zbraní a rozšíří počet „zbraní“ na které bude potřeba zbrojní pas.

Protože se převažující většina zastupitelů za ČSSD v čele s hejtmanem Peterou se odmítla zastat práv svých vlastních spoluobčanů, usnesení nebylo schváleno.

 

Omezení práv legálních držitelů zbraní

Předkladatel:

Tomáš Vaněk

Místopředseda Výboru pro ŽPaZe

Důvodová zpráva:

Současný návrh EK  navrhuje v reakci na Pařížské události opatření, která postihnou legální držitele zbraní a nikterak neomezí případné teroristy.

Jde především o tyto velice nekoncepční návrhy:

Převést do kategorie zakázaných zbraní:

1.Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na zbraně poloautomatické.

Přitom je jasné, že pokud je úprava nevratná (a ze zákona být musí), je to evidentní nesmysl, protože již o automatickou zbraň nejde.

2.Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

Není vůbec zřejmé, jak má “vzhled” vliv na parametry zbraně.

V obou případech není definováno, zda jde o zbraň dlouhou či krátkou… takže to nejspíš dopadne i na držitele pistolí.

Převést do kategorie C

(to znamená, že na tyto zbraně budete v ČR potřebovat zbrojni průkaz)

1) Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i repliky zbraní.

Pro účely této směrnice se „replikou palné zbraně“ rozumí předměty, které mají fyzický vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny takovým způsobem, že nemohou být upraveny k vystřelení nebo vymetení střely nebo projektilu působením chemické energie.

Tedy i plastové hračky pro děti, vzduchovky, airsoftové a další podobné.

Realizace těchto návrhů by byla nejen neoprávněným zásahem do práv a svobod občanů, ale znamenala by i  výrazné omezení činnosti  organizací provozující sportovní střelbu, airsoftových klubů a dalších.

Teroristů, na které je oficiálně zacílena, by se přitom nedotkla vůbec.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.

2. Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.

3. Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem.

4. Zastupitelstvo Středočeského kraje odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní střeliva.

5. Zastupitelstvo Středočeského kraje žádá vládu a parlament České republiky, aby zaujali jasné odmítavé stanovisko a učinili potřebné kroky k zamítnutí tohoto návrhu nebo k jeho neplatnosti na území ČR.