EU, Úvahy a komentáře

Brusel chce odzbrojit své občany – co nového

jak možná víte, navrhla Evropská komise 18.11. (oficiálně jako reakci na útoky v Paříží) výrazný zásah do práv legálních držitelů střelných zbraní. Obecný komentář k návrhu najdete např. zde (http://www.vanektomas.cz/2015/11/19/rozhodna-akce-ale-vuci-komu/).

Protože kolem tohoto návrhu stále panuje řada nejasností, rád bych zde uvedl pár detailů a informací, jak vypadá situace dnes, necelé 2 týdny poté.

Co je na návrhu EK kontroversního?

 Převést do kategorie “zakázané zbraně”

  1. a) Automatické střelné zbraně, které byly upraveny na zbraně poloautomatické.

Přitom je jasné, že pokud je úprava nevratná (a ze zákona být musí), je to evidentní nesmysl, protože již o automatickou zbraň nejde.

b) Civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem.

Není vůbec zřejmé,  jak má “vzhled” vliv na parametry zbraně. Navíc není jasné, kdo a jak by to posuzoval – patrně nějaká “estetická komise”. Možná, že pomůže nabarvit zbraň na růžovo.

V obou případech není definováno, zda jde o zbraň dlouhou či krátkou… takže to nejspíš dopadne i na držitele pistolí.

Převést do kategorie C

(to znamená, že na tyto zbraně budete v ČR potřebovat zbrojni průkaz)

Poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně, jakož i repliky zbraní.

Pro účely této směrnice se „replikou palné zbraně“ rozumí předměty, které mají fyzický vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny takovým způsobem, že nemohou být upraveny k vystřelení nebo vymetení střely nebo projektilu působením chemické energie.

Tedy i plastové hračky pro děti…… všichni se postaví do fronty na zbrojní průkaz, včetně dětí a provozovatelů airsoftu.

A dále

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do (3 měsíce od zveřejnění v Úředním věstníku EU). Neprodleně sdělí Komisi jejich znění”.

Nejen že ten spěch je podezřelý ale hlavně legislativu takto rychle prostě měnit nelze.

Jak už to tak u návrhů EK bývá, málokdo má šanci se v té smršti lejster orientovat. Proto si včas této iniciativy všimla jen část občanů, především díky aktivitě “Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní” (www.gunlex.cz, kde najdete celou řadu souvisejících informací a petici proti tomuto návrhu). Řada občanů reaguje bohužel stále poměrně apaticky, což velice často plyne z neznalosti návrhu a především jeho detailů. Velice často slyšíme:

“Mne se to přece netýká”

hluboce rozšířený omyl. Každé omezení svobody a práv občanů se týká každého, protože příště může být na řadě on. Dovolil bych si v této souvislosti připomenout známý citát „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem – nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem – nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem – nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat“.

Takový nesmysl přece nemůže projít

Bohužel – může. Prošly už horší – zákaz žárovek, boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů (jen se podívejte na účet za energie), diskriminační značení zboží z Israelských osad, povinné kvóty pro přijímání migrantů… každý si jistě najde něco „svého“.

Nemůžeme nic dělat když nám to EU nařídí

Můžeme… a možností je celá řada – když budeme chtít. Ale to už je na samostatný příspěvek.

Postoj naší politické reprezentace v EU

Jednoznačně proti jsou europoslanci Mach, Zahradil, Tošenovský, Maštálka a Zdechlovský. Řada dalších odpovědí je „flexibilně všeopatrná“, některé lze označit jako směs neznalosti, naivity a bezbřehé víry v moudrost EK. Uvedu několik konkrétních příkladů takových odpovědí na dotazy a podněty zainteresovaných občanů s vysvětlujícími komentáři.

Eurokomisařka Jourová

„Nikdo přece nepotřebuje zbraň schopnou vystřelit 800 ran za minutu“. Paní eurokomisařka si zřejmě myslí, že občané mají doma legálně vlastněné kulomety.

Součástí návrhu je výrazné zpřísnění pravidel pro držení poloautomatických zbraní – ty by opravdu neměly být legálně dostupné soukromým osobám, budou tedy převedeny ze současné kategorie B (vlastnictví možné se zvláštním povolením) do kategorie A. Důvodem je primárně útočná povaha těchto zbraní – je nelogické, aby je občané měli v držení na obranné účely.“

Zde „jen“ pokládá samonabíjecí zbraně za „útočné“.

A závěrem nás uklidňuje… máme povolen odlišný výklad.

Půjde o směrnici, to znamená, že jistá míra odlišného výkladu v různých státech EU zůstává zachována – například bude možné přijmout ještě přísnější podmínky, než ty stanovené směrnicí“.

Pikantní na celé věci je, že paní Eurokomisařka Jourová má tuto směrnici v EK na starosti, jak se lze přesvědčit zde: (http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269%28COD%29&l=en).

Europoslanec Polčák

jde mi především sjednocení podmínek pro získání zbrojního průkazu napříč EU a zavedení alespoň minimálních společných standardů”.

Minimální EU standard je vyzkoušená “cesta do pekel”. Obvykle totiž vznikne nejhorší možná varianta postupem „jak pejsek s kočičkou pekli dort“. A je to i logické – v různých státech jsou zcela jiné zkušenosti, zvyky a tradice. A rovnat vše do stejné „EUrolatě“ vede k tomu, že spokojen není nikdo – a často ani zdravý rozum ne. Například ve Skotsku potřebujete povolení i na vzduchovku… to má být ten “minimální standard”?

Europoslankyně Konečná

Chápu Vaši motivaci, chápu Vaše obavy, chápu, že jste osoba bezúhonná a zákona dbající, ovšem zpřísnění přístupu ke zbraním není namířeno proti lidem, jako jste vy, ale proti těm, kteří mají postranní úmysly a nectí život a bezpečnost tak jako vy, nebo já. Znovu zdůrazňuji, že zpřísnění legislativy není namířeno proti Vám a jsem přesvědčena, že při podrobné analýze návrhu dojdete ke stejnému závěru”.

Tak to už “hlava nebere”, opatření je prý namířeno proti zločincům, takže bezúhonné občany postihnout nemá. Přitom je ale přímo postihuje, zatímco zločince nepostihne vůbec. Jediné vysvětlení je, že paní europoslankyně v tom má poněkud chaos, nicméně návrh EK zásadově obhajuje.

Postoj politické representace v ČR

Tady je situace přece jen lepší, i když od řady politických stran dosud stanovisko neexistuje. Jednoznačně odmítavě se vyjádřili Svobodní a ODS a někteří politici ČSSD.

V tuto chvíli existuje i návrh usnesení poslanecké sněmovny navržený J. Černochovou, který najdete třeba zde (http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/036schuz/s036145.htm).

TOP 09 se ozvala jako dosud poslední, patrně v reakci na tento návrh a poměrně opatrně. Nicméně se zdá, že v ČR panuje jistý konsenzus „napříč“ politickým spektrem. Zajímavé a poučné bude, jak dopadne hlasování ve sněmovně.

Závěr

Po povinných kvótách na přijímání migrantů jde o další, velice kontroverzní aktivitu Evropské komise. Oběma je společné to, že problém nijak neřeší, jen ho „přenášejí“ dál.

Zatímco v případě migrantů je část naší politické reprezentace (na rozdíl od dalších zemí V4) velice euroservilní a budí tím velkou nespokojenost řady občanů, uvidíme jaké stanovisko zaujme v tomto případě a jaké to bude mít důsledky. Jeden důsledek je ale jasný už teď – klesající důvěra občanů České republiky k EK a růst pochybností o výhodách členství v EU.

V každém případě se ukazuje, že je nezbytné, aby si občan svá práva a svobody bedlivě hlídal, a že osobní angažovanost každého z nás je nezbytná. „Samo“ to prostě nepůjde a popravdě řečeno, nešlo to nikdy