EU, Občane plať

Výbušniny v bazénu

Máte bazén?  Máte smůlu… ale nebojte se… ušetřen této a podobné péče není a nebude nikdo. EU o Vás pečuje dnem i nocí… samozřejmě za Vaše peníze.

O co jde?  Dle nové legislativy EU o “prekurzorech výbušnin”  která je s v současné době projednávána ve sněmovně, si bude možné od září některé prostředky pro čištění vody v bazénech koupit jen po prokázání totožnosti. Důvodem je to, že bazénovou chemii by bylo možné zneužít k výrobě výbušnin (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=213&CT1=0).

Tedy oficiálním důvodem.

Pokud jde o pravý důvod, jsem na rozpacích zda  EUroúředníci přišli na to, že protože bazénů je více a více, daly by se využít jako další zdroj příjmů pro erár tím, že se jejich provoz občanům krapet zkomplikuje a zdraží, či zda jde o kontinuální péči o občany  a momentální vyčerpání dalších vhodných témat.

Nicméně jaké budou důsledky?

Zvýšené náklady občanů, prodejců i státu, přesněji řečeno České obchodní inspekce a Českého báňského úřadu.  Občany jistě potěší, kromě zvýšené ceny, i povinnost kupujícího si nejméně pět let uchovat doklad o nákupu.

A jak toto opatření zabrání výrobě výbušnin?  Nijak.  Každý chemik ví, že existuje celá řada dalších volně dostupných látek, z kterých lze něco podobného vyrobit, a že omezení prodeje  peroxidu vodíku, nitrometanu a kyseliny dusičné na tom nic nezmění. Navíc se mi nezdá, proč že by se teroristé zabývali  “domácím kutilstvím”, když cest jak sehnat profesionální výbušniny, je daleko více a jsou jednodušší.

Až na tohle EUroúředníci přijdou, nepochybně může očekávat další zákazy toho či onoho.

Bohužel je třeba si uvědomit, že EU může svým občanům dle současné legislativy zakázat v podstatě úplně všechno, opírajíc se o významné rozhodnutí Cassis de Dijon (120/78), kterým Evropský soudní dvůr připustil omezení zásady volného pohybu zboží z opodstatněných důvodů, jakými jsou např. Ochrana veřejného zdraví nebo ochrana spotřebitele.

V této souvislosti  se obávám, že se brzy dočkáme,  se stejným odůvodněním, zákazu některých knih. Třeba “Tajuplného ostrova” od J. Verna,  který obsahuje podrobný návod na výrobu nitroglycerinu z nepochybně zcela volně dostupných surovin.

A závěrem dotaz na naše zákonodárce a vládu – nedala by se tato “lejstrotvorná” zběsilost už konečně nějak zarazit?