EU, Úvahy a komentáře

Geneticky modifikovaný kandidát do EP a předběžná opatrnost.

Jako vědecký pracovník zabývající se rostlinami a ochranou životního prostředí jsem měl pocit, že pokud jde o problematiku GMO už jsem „zažil“ téměř vše a že ČR je takový ostrůvek zdravého rozumu.

Z tohoto omylu mne ovšem vyvedl kandidát do EP za Věci veřejné, R. John.  Je nejspíš zbytečné popisovat všechny polopravdy či  nepravdy jím uváděné, plynoucí buď z jeho naprosté neznalosti a nebo naopak z představy, že neznalí jsou posluchači a čtenáři.

Nicméně pokud by věděl, co je to gen a z čeho se skládá olej, nemohl by tvrdit báchorky o „geneticky modifikovaném oleji“.  A pokud by věděl, že práce o údajné škodlivosti GM kukuřice na játra a slezinu (pro jistotu pomlčel že u potkanů) byla odmítnuta širokou vědeckou veřejností  a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin  jako naprosto neprůkazná a že práce s takovými chybami v metodice by se nedala obhájit na žádné VŠ, neuváděl by ji jako důkaz. Pro jednoduchost, práce byla na úrovni starého vtipu „pokud utrhneme bleše poslední nohu, přestane slyšet povel „skoč“ a neskočí“.

Pokud bych vzal tvrzení R. Johna za pravdivá,  je velice pravděpodobné, že geneticky modifikován je i on sám – používáním geneticky modifikovaného oleje a konzumací produktů ze zvířat, která jsou geneticky modifikována konzumací GM krmiv. A to ještě neuvádím „horizontální přenos“ genů.

 

A přesně podle jeho vlastního tvrzení bych pak doporučil, aby byl po dobu deseti let podroben, v rámci předběžné opatrnosti, zkoumání, zda „neškodí zdraví“.

Ale takové to snad??? s jeho vzděláním a znalostmi nebude.  V tomto případě jde spíše o klasickou hru „se strachem“, doufající, že voliči  většinou nemají odpovídající znalosti v oboru přírodních věd  a dají  se zmást jeho „upřímnou snahou“ o jejich bezpečnost a slibem jejího hájení v EP.

A nepochybně jde i o snahu získat voliče zelených – strany, jejíž krátké působení na vládní úrovni způsobilo nárůst cen energií všem občanům a jejíž volitelnost proto není příliš vysoká.

Jen bych podotknul, že pokud by tato strategie měla být účinná, je jen dalším důkazem klesající, či spíše již upadající vzdělanosti občanů v oblasti přírodních věd. Proto bych se velice přimlouval za to, aby Ministerstvo školství více podpořilo přírodovědné a technické obory,  a snad by nebylo od věci zavést speciální kurzy pro politiky. Jejich neznalost přírodních zákonů nás už přišla draho,  nejen v případě podpory obnovitelných zdrojů.

A pokud jde o GM plodiny, může to dopadnout ještě hůř.  Budeme totiž potřebovat plodiny více odolné proti suchu a novým chorobám, a to rychle. A technologie genových manipulací je jedinou cestou jak je v reálném čase získat.

Takže tvrzení, že Evropa GM plodiny (jejichž použití v celém světě stále roste) nepotřebuje, je jen dalším důkazem o znalostech kandidáta do EP za VV.  Chce tam napomoci tomu, aby konkurenceschopnost EU a životní úroveň jejích občanů dále klesala. Takže pokud přímo „neškodí zdraví“,  našim peněženkám by škodil určitě. Předběžná opatrnost je tedy na místě….