Úvahy a komentáře

Ukrajina a mezinárodní vztahy – dokážeme se poučit?

Ve své poslední úvaze (http://www.pravybreh.cz/2014/03/10/tomas-vanek-ukrajina-a-mezinarodni-vztahy/) jsem se pokusil objasnit dění na Ukrajině a Krymu z teoretického hlediska.

Dnes bych se pokusil z těchto událostí vyvodit závěry a poučení nejen pro ČR.

Probíhající události bohužel potvrzují  skutečnost, že mezinárodní vztahy jsou, bez ohledu na naše přání a tužby, anarchické a že jediné, co je reálně ovlivňuje, jsou možnosti jejich aktérů a ochota tyto možnosti využít.

Z tohoto pohledu poněkud nechápu stále se objevující překvapené a „uražené“ hlasy, co si to „ten Putin“ dovoluje. Přitom je dostatečně a dlouhodobě známo, že Putin vždy pokládal rozpad Sovětského svazu za katastrofu a nikdy se netajil snahou tento stav napravit.

Rusko ve svých krocích, ať se nám to líbí nebo nelíbí, v podstatě sleduje zcela racionálně svůj státní zájem, tedy ovládnutí postsovětského prostoru.  Na místě tedy není ani podiv, ani hledání „nepřítele“. Rusko prostě sleduje svůj národní zájem.

A protože „opakování je matkou moudrosti“ dovolím si znovu citovat Morgentaua „Národní zájem státu, chápaný jako shromažďování moci, je dán objektivně, bez ohledu na představy konkrétních představitelů státu a vnitrostátních aktérů. Je to objektivní fakt, který je třeba odhalit, nikoli konstrukce založená na subjektivních preferencích aktérů. Sledování národního zájmu ukládá státu jasnou disciplínu a racionalitu; pokud tuto disciplínu poruší a chová se neracionálně, poškodí tím sám sebe“.

Ať se nám to tedy líbí nebo ne, racionálně se chová Rusko, a ne „Západ“ a především ne EU. V událostech kolem Ukrajiny totiž zcela selhal zdravý rozum a především reálný odhad možností Ruska na straně jedné a EU na straně druhé.

Rusko má, a nijak se tím netajilo,  propracovanou teorii pro obnovu SSSR v původních hranicích včetně vlivu v „blízkém zahraníčí“, podporu velké části obyvatel, odpovídající mocenské prostředky a hlavně ochotu jich použít.

Pokud jde o Evropu, nemá z výše stanovených předpokladů k dispozici (kromě slov) v podstatě nic.

Je tedy velice znepokojující, proč se EU dala (z hlediska Ruska) na cestu konfrontace a hlavně předvedla naprostou neschopnost předvídat důsledky – a nebo si jich byla vědoma a riskovala. V tom případě by hlasy, tvrdící že podpora Ukrajiny byla jen hrou, mohly mít i svou pravdu. Obě tyto varianty jsou ovšem pro budoucnost hluboce znepokojivé.

Nicméně hlavní a zásadní otázkou je, zda z této situace dokážeme vyvodit důsledky.  Dostalo se nám jasného poučení, že Rusko je ochotno a schopno své národní zajmy prosazovat bez jakéhokoliv váhání.

NATO, původně založené s cílem „keep Americans in, Germans down and Russians out“ se díky Evropskému pacifismu a klesajícím výdajům na zbrojení v zemích EU stává prázdnou skořápkou. A řečnická otázka Hynka Fajmona „500 milionů Evropanů se dožaduje vojenské ochrany od 300 milionů Američanů před 150 miliony Rusů. Je to normální?“ ukazuje problém v celé své nahotě.

A na dokreslení  situace si dovolím citovat poměrně starý, politicky nekorektní, vtip „Co je to svoboda?  Pro Američana něco, za co lze položit život… pro Němce možnost výběru z deseti cestovních kanceláří“.

Co tedy dělat?

V podstatě máme jen 2 možnosti

1) Strčit jako pštros „hlavu do písku“ a konejšit se navzájem moudrými slovy že se „nás to netýká“  jak již teď činí řada komentátorů a politiků, tvrdit že “u nás” se nic takového přece nemůže stát a doufat, že nás někdo v případě nutnosti zachrání a když ne, že to zase nějak přečkáme.

2) Nebo si přiznat, že reálné nebezpečí existuje (ono existovalo vždy – jen jsme se ho snažili nevidět) a řídit se heslem „být připraven je vše“.

Prostě jasně definovat náš státní zájem, mít k disposici prostředky pro jeho obranu a jasně deklarovat ochotu tyto prostředky použít.

Bude to nepochybně znamenat zvýšit výdaje na obranu, přispět k „revitalizaci“ NATO a také opustit koncept pouze profesionální armády.

Ukazuje se totiž, že veškeré územní konflikty se v posledních letech odehrály bez účasti vysoce sofistikovaných zbraní – Libanon, Jugoslavie a konečně i Krym. Nejpoužívanější zbraní byl, a stále je, dnes již 70 let starý Kalašnikov, případně doplněný stejně jednoduchými protitankovými zbraněmi. A bylo by tedy žádoucí, abychom na tuto situaci byli připraveni i my.

Prostě každý občan (abych byl genderově korektní) by měl mít základní výcvik a znalosti nezbytné k obraně státu. A politická representace musí být ve věcech bezpečnosti státu jednotná jaksi “napříč politickým spektrem”.

Pokud  toho nejsme ochotni a schopni,  nezbývá než akceptovat zdánlivě velice pohodlnou variantu 1.

Nicméně ještě stále máme svobodu volby….